เทียนไขขนาด 3 หุน สีเหลือง ตราเอราวัณ

40.00 ฿ 30.00 ฿ 30.00

เทียนไขขนาด 3 หุน สีเหลือง ตราเอราวัณ เทียนไขคุณภาพ เนื้อเทียนใส ไม่มีกลิ่น ลดน้ำตาเทียน จุดทน