เทียนไขขนาด 5 หุน สีเหลือง ตราเอราวัณ

45.00 ฿ 35.00 ฿ 35.00

เทียนไขขนาด 4 หุน สีเหลือง ตราเอราวัณ เทียนไขคุณภาพ เนื้อเทียนใส ไม่มีกลิ่น ลดน้ำตาเทียน จุดทน